Кои спорове могат да бъдат разрешени с медиация?

Почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез Медиация.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • при търговски спорове - по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници;
 • при договорни спорове;
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост;
 • при спорове при строителство - по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството;
 • при семейни спорове - за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите;
 • при спорове между наследници;
 • при трудови спорове;
 • при потребителски спорове;
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения;
 • при непозволено увреждане - за договаряне на обезщетение за пострадалия;
 • при спорове за интелектуална собственост;
 • други.

Споделете тази страница с Ваши приятели