Какво е медиация

МЕДИАЦИЯТА Е ПРОЦЕДУРА НА ПРЕГОВОРИ, ПОДПОМАГАНИ ОТ НЕЗАВИСИМ ЕКСПЕРТ В ДОГОВАРЯНЕТО И РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ - МЕДИАТОР.

По закон тя е доброволна и поверителна. Експертът, който я подпомага, е безпристрастен към страните и не дава решения по спора. Именно защото не решава спорния въпрос, той осигурява гаранции на страните, че всеки ще бъде изслушан и ще участва във вземането на решение по честни правила.

Медиаторът е опитен в насочването на разговора така, че да се намерят допирни точки във вижданията и на двете страни.

Медиаторът улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.

Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.

Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по- ниски от съдебните.

Най-често медиацията завършва със споразумение.

В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, защото страните сами са го договорили, по начин, който смятат, че съответства на интересите им и възможностите за изпълнение.

Споделете тази страница с Ваши приятели